Hondvriendelijk

Documenten van Hondvriendelijk

& Mededelingen van Hondvriendelijk & Nieuwsbrieven
____________________________________________________________________________________
Verslag Enquete over losloopgebieden in de gemeente Groningen 2017-2018


Presentatie VHG op symposium Hondenbeleid 2016

Voorbeeld van een verzetschrift
dan vindt u een voorbeeld van een verzetschrft

Oktober 2011

Klachten over de handhaving

Over de manier waarop de Boa's te werk gaan bij de handhaving van het beleid, doen verontrustende verhalen de ronde. Dat de handhavers daarbij niet altijd  "hun gezonde verstand gebruiken”, zoals de wethouder had aangegeven, wordt langzamerhand wel duidelijk.Om de Gemeente te informeren hoe de handhaving in de praktijk werkt, is het belangrijk dat iedereen die ontevreden is over de manier waarop hij/zij door een Boa bejegend is, hiervan melding maakt bij de gemeente.

Dit kun je schriftelijk doen bij:

            Milieudienst, Vakdirectie Stadstoezicht,

            Postbus 742

            9700 AS Groningen, tel. 3671199

 

Vermeld bij je klacht:

-          waar werd je bekeurd

-          datum waarop je werd bekeurd

-          door wie (de Boa's hebben een ID)

-          toedracht

 

Wij stellen het op prijs wanneer je een afschrift van je klacht stuurt naar: hondvriendelijkgroningen@gmail.com


De handhavers rijden in een rode auto van de milieudienst
      
Oktober 2011
 
Bezwaarschrift         

                      
De Vereniging
heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de aangewezen uitlaat- en uitrengebieden
klik hier voor het Verenigingsbezwaar
                                                                                                                   


September 2011
BeleidsstukRekening houden met elkaar. . . . . . . . . .
het motto van de Vereniging!


De Vereniging heeft een stuk geschreven met voorstellen voor goed hondenbeleid. Dit stuk is op 21 september overhandigd aan de gemeente. Wij wachten nog op een reactie van de gemeente

 


  


 

Klik hier om naar boven aan de pagina te gaan

 Vereniging Hondvriendelijk Groningen
- voor een beter hondenbeleid-