Raadsverkiezingen 2014 en 2018

Raadsverkiezingen 2018
Ook voor de raadsverkiezingen op 21 november 2018 hebben wij stellingen voorgelegd aan de politieke partijen die nu in de raad vertegenwoordigd zijn. We hebben hen deze keer zes stellingen voorgelegd en verder gevraagd wat de de afgelopen raadsperiode voor honden gedaan hebben en wat ze voornemens zijn de komende raadsperiode voor honden te doen.
Dit waren de stellingen:

Losloopgebieden en loslooproutes
1. Bij het ontwikkelen van nieuwe wijken moet in de ontwikkelfase rekening gehouden worden met losloopruimte voor honden.    
2. Het Suikerfabriekterrein leent zich goed voor het aanleggen van een groot losloopgebied/een lange loslooproutes

Afvalbakken om hondenpoep op te ruimen
3 moeten meer afvalbakken geplaatst worden bij losloopgebieden/loslooproutes   
4. Het aanbrengen van Valkbakken aan ondergrondse containers (rode bakken aan de ondergrondse containers) moet met prioriteit voortgezet worden, zodat hondenbezitters ook in woonwijken de poepzakjes weg kunnen gooien.

Hondenbelasting   
5.  De hondenbelasting  in de nieuwe gemeente Groningen/Haren/Ten Boer moet afgeschaft worden (in Haren en Ten Boer is de hondenbelasting al afgeschaft)6.    
6. De hondenbelasting in de nieuwe gemeente Groningen/Haren/Ten Boer moet omgezet worden in een doelbelasting 

Hier vindt u: Raadsverkiezingen 2014

Voor de Raadsverkiezingen van 2014 hebben wij alle politieke partijen in de raad, 18 stellingen over het hondenbebeleid voorgelegd.
De raadsverkiezingen zijn allang achter de rug, maar we laten de resultaten toch staan, opdat u kunt nagaan of de partijen zich houden aan hun stellingname.....
 Op deze pagina vindt u:

1. de antwoorden van alle politieke partijen op de 18 stellingen die VHG aan hen heeft voorgelegd over het hondenbeleid
PvdA
Piratenpartij
klik hier om de antwoorden van de Piratenpartij te lezen!


2. Alle 18 stellingen onder elkaar, met erbij vermeld wat VHG vindt en welke partijen het met VHG eens dan wel oneens zijn.

klik hier om de 18 Stellingen_over het Hondenbeleid_te lezen

3. Een overzicht van wat de partijen tot nu toe gedaan hebben (naar eigen zeggen) om de stad voor honden en hondenbezitters leefbaar te maken. Vereniging Hondvriendelijk Groningen
- voor een beter hondenbeleid-